Vegard Moen disputerer


Førstelektor Vegard Moen ved Universitetet i Stavanger disputerer fredag 21. november ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Århus.

Temaet for avhandlingsarbeidet er spesialpedagogisk utviklingsarbeid som strategi for kompetanseheving og omstrukturering av spesialundervisning i norske kommuner. Det rettes søkelys mot hvilke prosesser som skaper og opprettholder reform- og endringsprosesser innenfor utdanningsfeltet med. Særlig fokuseres det på drivkreftene bak spesialpedagogisk kunnskapsutvikling.

I avhandlingen analyseres reformen Omstrukturering av spesialundervisning som på begynnelsen av 1990-tallet representerte det foreløpig siste ledd i en lengre reformkjede. Målsettingen var at barn, unge og voksne med spesielle behov skulle få hjelp og støtte i sin hjemmekommune. Kompetansen skulle ut til brukerne, og elevene skulle få bo i sitt nærmiljø og gå på sin hjemmeskole.

Analysene avdekker blant annet at forsøk på strukturelle endringer av utdanningssystemet er kommet i konflikt med både ressursmessige og institusjonelle rammefaktorer i kommunene med begrenset målrealisering som resultat.

Bedømmelsesutvalg:

Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark
Professor Bengt Persson, Universitetet i Agder
Lektor Kirsten Baltzer, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (formann)

Veiledere har vært Professor Lise Vislie, Universitetet i Oslo og Professor Peder Haug, Høgskulen i Volda/Universitetet i Stavanger

Det blir en markering ved UiS fredag 5. desember med forelesning og mottakelse.

Sist oppdatert av (20.11.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Vegard Moen
Vegard Moen er førstelektor ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk på UiS.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no