Vil du jobbe med lønn?


Universitetet i Stavanger har ledig stilling som sekretær ved Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring.

Hovedoppgaver for stillingen er:
• Registrering av lønn, forskudd og reiseregninger i SAP HR
• Avstemminger
• Annet forefallende arbeid innen lønnsenheten

Søkerne må ha følgende kvalifikasjoner:
• Utdanning innen økonomi/regnskap
• Erfaring fra lønningsarbeid
• Kunne bruke SAP HR og Agresso

Videre er det ønskelig at søkerne:
• er nøyaktig og har god regnskapsforståelse
• er initiativrik
• arbeider selvstendig, hurtig og nøyaktig
• har gode samarbeidsevner
• bidrar til et godt sosialt miljø

Stillingsbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse
til økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø, tlf 51 83 30 42, epost eli.l.kolsto@uis.no , lønningssjef Alf Strand, tlf 51 83 30 52, epost alf.strand@uis.no, eller til personalavdelingen v/førstekonsulent Yngvil Kvam, tlf 51 83 30 22, epost yngvil.kvam@uis.no.

Stillingen avlønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.201, kode 1070, LR9, ltr 28 – 38,
kr 278.200 – 317.000 bto pr år. Fra lønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Søknad med CV og Utvidet søkerskjema sendes til jobb@uis.no innen 01.12.08
NB! Eposten merkes st.id 3300.013 i tittel-/emnefeltet.

Sist oppdatert av (19.11.2008)

Skriv ut artikkel print symbol