Kurs i søknadsskriving for Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018


UiS ønsker å rekruttere talentfulle utenlandske forskere via Horisont 2020 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships program (MSCA IF). Programmet gir forskere en mulighet til å utvikle sin forskningskarriere med internasjonal mobilitet.

MSCA IF søknadsskrivingkurset er aktuelt for dere som vil invitere utenlandske forskere til UiS (for 2 år). Om deres kandidater blir valgt ut, vil de få viktig informasjon og kunnskap om programmet.

På kurset, vil kandidater lære om prosjektutvikling, søknadsskriving, evaluering av søknad og krav i søknads mal. Kursleder er fra Yellow Research, et kjent selskaps for ekspertise i MSCA IF og European Research Council (ERC) søknader.

Vårt kurs skal avholdes på den 19. April 2018. EU-enheten vil dekke utvalgte kandidaters reise- og oppholdskostnader ifm deltagelse på kurset. Vi kan også tilby kandidater web kurs hvis de ikke kan komme på kurset.

Hvis deres kandidater ønsker å være her flere dager, kan det også være aktuelt dere søke annen støtte (Ydalir).

Vennligst send deres kandidaters informasjon (CV og epost) til Vilija Duleviciute vilija.duleviciute@uis.no innen 1. feb.

 

Mer informasjon om MSCA IF programmet

Europakommisjonens generaldirektoratet for forskning og innovasjon   https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/individual-fellowships_en

MSCA IF 2018 utlysning Call for proposals 2018 info

 

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018. Proposal writing workshop.

University of Stavanger aims to recruit talented researchers from foreign countries under the Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships programme (MSCA IF). MSCA IF provides a possibility for promising researchers to develop their careers through international experience.

MSCA IF proposal writing course arranged by UiS EU Research and Development Unit (EU R&D Unit) is a good chance for UiS to invite and supervise talented researchers from abroad. If selected to participate in the workshop, your candidates will gain knowledge and skills necessary for application process.

MSCA IF candidates participating in the workshop will understand the specifics of project proposal development, application writing, application evaluation and requirements of the application template. Workshop is delivered by the Yellow Research – a well-known organization which specialises in MSCA IF and European Research Council applications.

The workshop will take place on the 19th April, 2018. EU R&D Unit will cover travel and accommodation expenses for the selected MSCA IF candidates. In case the candidates cannot come, there is a possibility to enroll them in a separate online workshop.

Regarding accommodation, it might be useful to check the Ydalir possibility at UiS.

We kindly ask you to send the information about your MSCA IF candidates including their CV and e-post by February 1st to Vilija Duleviciute by e-mail vilija.duleviciute@uis.no.

 

More information about MSCA IF programme:

European Commission, DG for Research and Innovation https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/individual-fellowships_en

MSCA IF Call for proposals 2018 info

For more information about H2020 and MSCA, please contact

Vilija Duleviciute (vilija.duleviciute@uis.no), Kyrre Ås (kyrre.aas@uis.no), Katrine Lim (katrine.p.lim@uis.no)


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (15.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Logo to MSCA IF - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships program
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no