Rekordhøy aktivitet på biblioteket


Aktiviteten på biblioteket er høyere enn noen gang før, og studieplassene i biblioteket står sjelden tomme. Aldri har så mange vært innom biblioteket som denne høsten.

Dersom en denne høsten har tatt seg en tur inn på biblioteket vil en nok ha lagt merke til at det er mye folk og aktivitet. De aller fleste studieplassene er opptatt av flittige studenter som sitter med bøker eller bærbare PC-er og jobber med studiene sine, alene eller i grupper. Gruppearbeid er en vanlig arbeidsform i dagens akademia, og det fører til at en hører en nærmest konstant summing fra faglige diskusjoner i biblioteket. I skrankene hjelper bibliotekarene studenter med å søke i databaser og finne bøker. Det virker ikke som dette forstyrrer de som sitter i ensom majestet bøyd over pensumbøkene. Arbeidsplassene som er beregnet for kun en person er blant de mest populære, spesielt de som er plassert ved vinduene. Her er det både gode stoler og god utsikt.

I eksamensperioden åpner biblioteket en halv time tidligere enn vanlig, det vil si kl. 08.30. Da står det gjerne 50 studenter og venter på at biblioteket skal åpne, og bibliotekarer på morgenvakt må passe seg for å unngå å bli tråkket ned av leseklare akademikere som strømmer mot studieplassene.

Ny besøksrekord
At det er mye folk i biblioteket denne høsten er ikke bare et generelt inntrykk, det er også tallenes klare tale. Biblioteket har en besøksteller ved inngangen, og den har aldri jobbet så hardt som dette semesteret. I september og oktober var det til sammen nesten 54 000 besøk i biblioteket, det er en helt klar ny bestenotering. Til sammenligning var det i april og mai 36 600 besøk i biblioteket. I disse tallene inngår også besøket i Bjergsted.

Ved inngangen til dette semesteret fikk vi ca. 100 nye arbeidsplasser i biblioteket på Ullandhaug. Det er tydelig at dette er noe som har blitt satt pris på.

Grafen under viser utviklingen i besøk på biblioteket fra mars til oktober dette året, klikk her for å se den i større format.

Jevnt utlån
Bibliotekets utlån øker ikke like eksplosivt som besøket, det holder seg på rundt det samme nivået som i fjor. Det samme gjelder for antall nedlastede elektroniske tidsskriftartikler. Dette hadde vi en svært høy økning på i fjor, og statistikken til nå dette året viser at den økningen ikke var noen tilfeldighet. Det er tydelig at denne typen digitale bibliotektjenester er noe det er et stort behov for på et moderne universitet.

Ikke alltid ledige plasser
Vi som jobber på Universitetsbiblioteket gleder oss selvsagt over denne utviklingen og synes det er svært hyggelig å få jobbe i et bibliotek med høy aktivitet. Når det er sagt ser vi at det på enkelte tidspunkter kan være vanskelig for alle å finne seg en studieplass i biblioteket. I slike tilfeller kan vi ikke annet enn å henvise til lesesaler og grupperom andre steder på campus. Husk også å sjekke bibliotekets underetasje, det kan hende det er ledige plasser der.

Hvis du finner deg en ledig plass på biblioteket oppfordrer vi deg selvsagt til å sette deg ned! Bruk våre samlinger og spør personalet hvis det er noe du lurer på eller trenger hjelp til, det er på den måten du får mest nytte av biblioteket når du er der.


Sist oppdatert av John David Didriksen (09.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol