Utdanningsseminar – mot fremragende fagmiljø innen MNT-utdanning på TN


I forbindelse med at TN-fakultetet lyser ut 1 million kroner til undervisningsprosjekt ble det onsdag 10. januar arrangert utdanningsseminar for alle interesserte. På seminaret kunne deltakerne bli inspirert av tidligere suksesshistorier, samt få mer informasjon om utlysningen av midler.

– Jeg setter enormt pris på at denne dagen har blitt planlagt. Heia dere som fakultet som gjør dette, sa pro-rektor Dag Husebø i sitt innlegg under seminaret.

Han presiserte at utdanningskvalitet er eksistensgrunnlaget for universitetet, og pekte på viktigheten i å sikre god kvalitet i utdanningene ved UiS.

– Det er nødvendig å gjøre utdanningene så gode som mulig, og så relevante som mulig, sa han.

Husebø pekte på viktigheten av at utdanningene våre skal være forskningsbaserte og ga fire  eksempler på man kan drive forskningsbasert utdanning som vil kunne styrke kvaliteten ved utdanningene våre:

  • Vise til state-of-the-art forskning i utdanningene
  • Drive utdanning tett på egen forskningsvirksomhet
  • Involvere studentene i forskningsaktiviteter som del av studiene
  • Forske på egne utdanninger

Pro-rektoren snakket også om muligheten for merittering av utdanningsfaglig kompetanse for faglige ansatte, og nevnte at det jobbes med å definere rammene rundt dette ved UiS.

– Det må være en ordning som betyr noe for kulturen ved universitetet, og som også gir kollektive ringvirkninger, sa han.

Han viste til at det må være en ordning som alle faglige ansatte kan kjenne seg igjen i, og som skal være en integrert del av karriereveien som ansatte går ved UiS.

 

Pågående prosjekter

Under seminaret kunne deltakerne la seg inspirere av fire pågående utdanningsprosjekter ved UiS. Det ble presentert hvordan VR og AR (virtual reality/augmentet reality) kan brukes både for å visualisere og for å aktivt jobbe med konstruksjoner i en virtuell virkelighet. Det ble også presentert studentaktiv læring i kjemi og hvordan man kan automatisere tilbakemeldingen studentene får på oppgaver i programmeringsfag.
 

Senter for fremragende utdanning

Fagmiljøer som viser stort potensial innen utdanningskvalitet kan søke om å få tittelen Senter for fremragende utdanning (SFU). Representanter fra to slike sentre var tilstede på seminaret for å fortelle om sine erfaringer som SFUer, og om prosessen som ledet opp til tildelingen.

MatRIC fra UiA fokuserer på matematikkundervisning og læring i studieprogram som ingeniørfag, naturfag, økonomi og lærerutdanning. De har blant annet opprettet drop-in-senter hvor studenter som sliter med fagene kan komme og få hjelp.

­– Et tips for å bli SFU er å ha en kollegial holdning, og bygge et godt miljø, sa Morten Brekke fra MatRIC.

– Det er viktig å sette studentene i fokus og lage et godt læringsmiljø for dem, sa han.

Roger Sørheim representerte ENgage fra NTNU. ENgage jobber med entreprenørskap som metode for å forberede studentene på et arbeidsliv preget av endring. Han fortalte om prosessen som ledet fram til å bli en SFU.

– NTNU kjørte en intern konkurranse, hvor alle fagmiljøer ble invitert til å levere en to-siders prosjektskisse. De beste ble med videre, og til slutt stod vi igjen med én vinner. Premien var to stipendiatstillinger, sa han.

Begge sentrene legger vekt på å være tett på fagmiljøene i forbindelse med søknadsprossesen om å bli SFU.

 

Midler til undervisningsprosjekt

TN lyser ut 1 million til undervisningsprosjekt med søknadsfrist 1. mars 2018.

Prosjektene skal være strategisk forankret, og det oppfordres til samarbeid både internt og eksternt.

Les mer om utlysingen her.

 


Sist oppdatert av Mari Løvås (11.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Pro-rektor Dag Husebø på seminar om utdanningskvalitet ved TN.
Pro-rektor Dag Husebø roser det teknisk-naturvitenskapelige fakultet for initiativet med undervisningsprosjekt for å bedre utdanningskvaliteten.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no