Midlertidig sperring av Microsoft Store fra PCer ved UiS
Temporary blocking Microsoft Store from UiS Computers


For å hindre uønskede oppgraderinger av Windows 10 er vi nødt til å sperre tilgangen til oppdateringer fra internett. Dette inkluderer også tilgangen til Microsoft Store.
To prevent unwanted upgrades of Windows 10, we need to block access to updates from the internet. This also includes access to the Microsoft Store.

Nødvendige oppgraderinger går uavhengig av dette fra interne tjenere. Er det kritisk for deg å få tilgang til Microsoft Store kan du kontakte IT-avdelingen for å bli med i pilot for siste versjon av Windows 10. 
Når underliggende feil er utbedret vil Microsoft Store bli gjort tilgjengelig igjen.

Necessary upgrades are provided independently from internal servers. If it is critical for you to access the Microsoft Store, you can contact IT Department to join the pilot for the latest version of Windows 10.
Once the underlying errors are corrected, Microsoft Store will be made available again.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (11.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol