Tre virksomheter er slått sammen fra nyttår


Fra 1. januar 2018 blir Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet.

Bakgrunnen for sammenslåingen er regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren som ble kunngjort i juni 2017. Navnet på den sammenslåtte virksomheten er ikke klart. Formelt er SIU midlertidig navn på den nye organisasjonen. Inntil vi har nytt navn på plass og nye felles kommunikasjonskanaler er etablert, vil vi fortsette å bruke de tre organisasjonenes nettsider m.v. på samme måte som i dag.

Den nye virksomheten skal fremme kvalitet i universiteter og høgskoler, fagskoler og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom nasjonale og internasjonale insentivordninger. Videre skal den styrke kvalitet gjennom internasjonalisering i grunnopplæringen.

Nye oppgaver: Den nye virksomheten har ansvar for arbeidet med å etablere en ny nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning. I tillegg vil vi overta ansvaret for lærebokutvalget fra UHR og Sentre for fremragende utdanning (SFU) og utdanningskvalitetsprisene fra NOKUT.

Lenker til brev til universitetene og pressmelding finner du her.

 


Sist oppdatert av Shizuka Kamata Sydnes (05.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol