Nyhetsbrev fra IT-avdelingen / Newsletter from the IT Department


2017 har vært et spennende og produktivt år for IT-avdelingen. Dette nyhetsbrevet inneholder et utdrag av det vi har gjort i året som gikk. / 2017 has been an exiting and productive year for the IT Department. This newsletter contains an exerpt of what we have been working on the past year.

Noen av våre aktiviteter har vært godt synlige, noen mindre, men alle bygger opp under vår ambisjon om å bidra til en effektiv digitalisering av virksomheten.

UiS IT - 2017 i korte trekk


Some of our activities have been clearly visible, other less, but they all support our ambition to contribute to an efficient digitalization of the organization.

UiS IT - 2017 i korte trekk
(The newsletter is in Norwegian)


Sist oppdatert av Virgi Sokk (05.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol