EØS-midler for forskningssamarbeid med Polen


20. desember 2017 har Norge og Polen signert ny EØS-samarbeids avtale. 1,1 milliarder kroner tildeles forskning.

20. desember 2017 har Norge og Polen signert ny EØS-samarbeids avtale. 1,1 milliarder kroner tildeles forskning.

EØS-midlene EØS-midlene er knyttet til EØS-avtalen og er Norges bidra til EU for sosial og økonomisk utjevning samt sterkere bilateralt samarbeid med mottakerlandene. Hovedprioriteringer i EØS-avtalen er:

  1. Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft

  2. Sosial inkludering, ungdomssysselsetting og fattigdomsbekjempelse

  3. Miljø, energi, klimaendringer og lavutslippsøkonomi

  4. Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter og friheter

  5. Justis- og innenrikssaker

I den nye avtalen går EØS-midler til Polen på 809,3 millioner euro. Av disse tildeles 110 millioner euro til forskning.

UiS-ansatte som har eller ønsker å starte samarbeid innen forskning med partnere i Polen, bør følge med på utlysningskalenderen til eeagrants.org for utlysninger.

Du kan lese mer om den nye EØS-samarbeids avtale på Forskningsrådet sitt nettsted.

Faktaarket om den nye avtalen finnes her.

Kontakt personer ved UiS:

Kyrre Ås (kyrre.aas@uis.no), Katrine Lim (katrine.p.lim@uis.no), Vilija Duleviciute (vilija.duleviciute@uis.no).


Sist oppdatert av Mari Hult (05.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no