Nedetid data nettverk i AR-hus den 6. januar / Downtime data network in Arne Rettedals building 6th of January


På grunn av vedlikehold vil data nettverk være nede 6. januar fra klokken 09.00 til 18.00 i AR-hus Vest-Fløy alle etasjer, T-Fløy og G-Fløy. / Due to maintenance, data networks will be Down 6th of January from 09.00 to 18.00 in AR-building West Wing, G-Wing and T-Wing all floors.

På grunn av vedlikehold vil data nettverk være nede lørdag den 6. januar fra klokken 09.00 til 18.00.
Dette gjelder også Wifi nettverk.
Ø-fløy blir ikke berørt.

Due to maintenance, data networks will be down on Saturday the 6th of January from 09.00 to 18.00.
This also applies to the Wifi network.
Ø-wing is not affected.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (02.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol