Noen få ledige plasser i ansettelsesorganene


Det er fortsatt noen få ledige plasser i ansettelsesutvalg og -råd for studenter og ansatte som ønsker å bidra ved rekruttering av nye medarbeidere ved UiS.

Hvilke verv som fortsatt er ledige fremgår nedenfor, markert med "pt ikke oppnevnt".

Ansattrepresentant, som må være fast ansatt ved aktuell enhet, oppnevnes av arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Ta kontakt med en av de hovedtillitsvalgte dersom du har anledning til å bidra som ansattrepresentant der hvor dette mangler. Studentrepresentant, som må være student ved enheten, oppnevnes av studentorganisasjonen StOr.

Behandling av saker i ansettelsesutvalg-/råd skjer skriftlig ved sirkulasjon med mindre leder velger å innkalle utvalget/rådet til møte.
 

Det helsevitenskapelige fakultet:

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger under professor-/dosentnivå:

 • dekan Kristin Akerjordet, leder
 • prodekan for forskning Henriette Thune
 • prodekan for utdanning Bjørg Frøysland Oftedal
 • ansattrepresentant: Kristin Kavli Adriansen, vara Solveig Hodne Riska
 • studentrepresentant: Åshild Kristin Ahlsen Husby, vara student Sara Rønes

Ansettelsesråd for administrative stillinger:

 • dekan Kristin Akerjordet, leder
 • HR-direktør Halfdan Hagen
 • ansattrepresentant: Camilla Aasmundsen Jensen, vara Anne Lise Rakkestad


Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger under professor-/dosentnivå:

 • dekan Gro Ellen Mathisen, leder
 • prodekan for forskning Håvard Hansen
 • prodekan for utdanning Turid Borgen
 • ansattrepresentant: Cecilie Omre, vara Liv Jorunn B Skippervik
 • studentrepresentant: Martin Gjendem, vara Marie Asbjørnsen

Ansettelsesråd for administrative stillinger:

 • dekan Gro Ellen Mathisen, leder
 • HR-direktør Halfdan Hagen
 • ansattrepresentant: pt ikke oppnevnt 


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger under professor-/dosentnivå:

 • dekan Øystein Lund Bø, leder
 • prodekan for forskning Helge Bøvik Larsen
 • instituttleder Tom Ryen, inntil prodekan for utdanning er oppnevnt
 • ansattrepresentant: pt ikke oppnevnt, vara Sigbjørn Hervik
 • studentrepresentant: pt ikke oppnevnt

Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger:

 • dekan Øystein Lund Bø, leder
 • HR-direktør Halfdan Hagen
 • ansattrepresentant administrative stillinger: Stine Thu Johannesen, vara: pt ikke oppnevnt
 • ansattrepresentant tekniske stillinger: Ståle Freyer, vara Tuan Williams


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger under professor-/dosentnivå:

 • dekan Elaine Munthe, leder
 • prodekan for forskning Rudy Garred
 • prodekan for utdanning Brita Strand Ragnes
 • ansattrepresentant: Aud Torill Meland, vara Brit-Helen Russdal Hamre
 • studentrepresentant: pt ikke oppnevnt

Ansettelsesråd for administrative stillinger:

 • dekan Elaine Munthe, leder
 • HR-direktør Halfdan Hagen
 • ansattrepresentant: Eva Gjein, vara Kitty Garborg


Fakultet for utøvende kunstfag

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger under professor-/dosentnivå:

 • dekan Morten Wensberg, leder
 • prodekan for forskning Per Dahl
 • prodekan for utdanning Olaf Eggestad
 • ansattrepresentant: Petter Frost Fadnes, vara Siri Dybwik
 • studentrepresentant: Lass Økland, vara pt ikke oppnevnt

Ansettelsesråd for administrative stillinger:

 • dekan Morten Wensberg, leder
 • HR-direktør Halfdan Hagen
 • ansattrepresentant: Merete Bru Frantzen, vara Hilde Skare


Handelshøgskolen ved UiS

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger under professornivå:

 • dekan Bjarte Ravndal, leder
 • prodekan for forskning Ola Kvaløy
 • prodekan for utdanning Lars Atle Kjøde
 • ansattrepresentant: Kenneth H Wathne, vara Ragnar Tveterås
 • studentrepresentant: Håkon Blix Nordlid, vara Mai-Linn Aarvold

Ansettelsesråd for administrative stillinger:

 • dekan Bjarte Ravndal, leder
 • HR-direktør Halfdan Hagen
 • ansattrepresentant: Egil C Svela, vara pt ikke oppnevnt


Arkeologisk museum

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger under professornivå:

 • museumsdirektør Ole Madsen, leder
 • forskningsleder Kristin Armstrong Oma
 • ansattrepresentant: Anne Kari Skår

Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger:

 • museumsdirektør Ole Madsen, leder
 • HR-direktør Halfdan Hagen
 • ansattrepresentant: Margareth Hana Buer
   

Fellestjenester

Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger:

 • HR-direktør Halfdan Hagen, leder
 • utdanningsdirektør Veslemøy Hagen
 • bibliotekdirektør Gitte Kolstrup
 • ansattrepresentanter administrative stillinger: Arnljot Corneliussen og Siri Haugen, vara Åse Ormøy og Karin Ånestad
 • ansattrepresentanter bibliotekarer: Anne Beth Våga og Lisa Søyland, vara Inger Gåsemyr og John David Didriksen
 • ansattrepresentanter renhold og drift: Tor Åge Berg og Brit Elin Lund, vara Leiv Jan Støve og Mona Birkeland 


Styrets ansettelsesutvalg
Ansettelsesmyndighet for vitenskapelige stillinger på professor-/dosentnivå er delegert til styrets ansettelsesutvalg. Utvalget er oppnevnt av og blant styrets medlemmer. Pr i dag er utvalget sammensatt av rektor Marit Boyesen, eksternt styremedlem Eskild Holm Nielsen, ansattrepresentant Svein Erik Tuastad og studentrepresentant Sverre Daniel Gaupås.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (22.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol