Søkerseminar for Erasmus+ Strategiske partnerskap


29. januar 2018 arrangerer SIU søkerseminar for alle som forbereder en strategisk partnerskapssøknad. Seminaret finner sted i Oslo og gir mulighet for individuell rådgiving. Påmeldingsfrist: 22.01.2018.

Strategiske partnerskap er et relativt nytt tiltak for internasjonalt utdanningssamarbeid i Erasmus+. Partnerskapene skal ha som mål å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene. Partnerskapene er av 2 eller 3 års varighet, og kan variere i størrelse fra enkle til større prosjekter med fokus på utvikling og utveksling av innovative resultater. Tentative program til søkerseminaret finnes her. Programmet inneholder innlegg om hva som kjennetegner en god søknad og en teknisk gjennomgang av søknadsskjemaet. Mulighet for individuell rådgiving med SIUs eksperter.

Søknadsfrist til søkerseminaret: 22. januar 2018
Søkerseminaret avholdes: 29.januar 2018
Sted: Oslo, KS Agenda, Haakon VII gate 9

Søknadsfrist til Strategiske Partnerskap: 21. mars 2018
SIU-nettside: Strategiske partnerskap
Kontakt ved UiS: Magdalena Brekke, Internasjonalt kontor, tlf. 51833060

 


Sist oppdatert av Magdalena Brekke (08.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol