Søkerseminar for Erasmus+ Strategiske partnerskap


29. januar 2018 arrangerer SIU søkerseminar for alle som forbereder en strategisk partnerskapssøknad. Seminaret finner sted i Oslo og gir mulighet for individuell rådgiving. Påmeldingsfrist: 22.01.2018.

Strategiske partnerskap er et relativt nytt tiltak for internasjonalt utdanningssamarbeid i Erasmus+. Partnerskapene skal ha som mål å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene. Partnerskapene er av 2 eller 3 års varighet, og kan variere i størrelse fra enkle til større prosjekter med fokus på utvikling og utveksling av innovative resultater. Tentative program til søkerseminaret finnes her.Mulighet for individuell rådgiving.

Søknadsfrist: 21. mars 2018
SIU-nettside: Strategiske partnerskap
Kontakt ved UiS: Magdalena Brekke, Internasjonalt kontor, tlf. 51833060

 


Sist oppdatert av Magdalena Brekke (21.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol