Endring i pris for utskriftstjenester


Det er besluttet å endre klikk-prisen for bruk av printerne ved UiS, til 0,35 kroner per side for Sort/Hvitt (opp 5 øre) og til 1,90 kroner per side for farge (ned 10 øre).

Økningen i pris for Sort/Hvitt utskrift reflekterer at IT-avdelingen heretter vil betale for forbruk av papir til utskrift for hele UiS. Samtidig har vi benyttet anledningen til å gjøre utskrift i farge noe rimeligere.


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (20.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol