Utlysning av VISTA-midler


Det lyses ut VISTA-midler i 2018 med frist 8. januar og 15. august.

VISTA er et grunnforskningsprogram finansiert av Statoil som gjennomføres i nært samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi.

VISTA har en overordnet visjon om å stimulere til økt grunnleggende matematisk-naturvitenskapelig forskning knyttet til utnyttelse og forvaltning av nasjonens petroleumsressurser. I tillegg har VISTA følgende hovedmål: 

  • Støtte forsking av høy kvalitet med spesiell vekt på å utvikle unge kandidater
  • Bidra til at våre beste akademiske miljøer engasjerer seg i denne typen forskning
  • Fokusere på å publisere resultater i de beste internasjonale tidsskriftene

Aktuelle fagmiljøer ved norske universiteter kan søke om prosjektstøtte til doktorgradsstudier eller postdoktor. Gjennom VISTAs postdoktorprogram søker en å knytte gode norske og utenlandske forskningsmiljøer tettere sammen ved utveksling av forskere. 

Se nettsidene for mer informasjon

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (19.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol