Disputas om analyse av oljereservoar


Aojie Hong (29) har avlagt doktorgrad i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Han er den første uteksaminerte ph.d.-kandidaten fra Det nasjonale IOR-senteret.

Hongs avhandling diskuterer utfordringer ved å bruke beslutningsanalyseverktøy for å håndtere geologiske og petrofysiske usikkerheter i reservoarstyring.

En forutsetning for å ta gode beslutninger er at relevante og materielle usikkerheter blir kvantifiserte. Deretter må usikkerhetene oppdateres på en konsistent måte når ny informasjon blir tilgjengelig.

Verdien av å redusere usikkerhet ved å hente inn ytterligere data og informasjon kan estimeres ved å bruke informasjonsverdikonseptet fra beslutningsanalyse.

Betydning for industrien

Hongs forskning har vist verdien av å implementere beslutningsanalyse for å håndtere usikkerheter i reservoarstyring. Hans bidrag til Det nasjonale IOR-senteret er også av stor betydning, spesielt for hvordan senterets 12 industripartnere vil tenke optimalisering i årene som kommer.

Avhandling

Hongs doktoravhandling har tittelen «Managing geological uncertainty with decision analysis in reservoir management». I arbeidet har han blitt veiledet av professor Reidar B. Bratvold (UiS) og Geir Nævdal (IRIS).

Han avla disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 14. desember.

Om kandidaten:

Aojie Hong er 29 år og fra Shenzhen i Kina. Han har en mastergrad fra NTNU. Til tross for sin unge alder har han allerede utgitt flere vitenskapelige artikler. Han har også bidratt sterkt til samarbeidet mellom fagområdene ved Universitetet i Stavanger og University of Texas i Austin, USA.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (20.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Stipendiat Aojie Hong ved talerstol mens han forsvarer sin doktoravhandling
Stipendiat Aojie Hong
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no