Solemsli blir fakultetsdirektør


Stig Åge Solemsli er nå ansatt som fakultetsdirektør ved Fakultet for utøvende kunstfag. Han tiltrer stillingen like over nyttår, samtidig med at Morten Wensberg tar over som dekan og Olaf Eggestad trer inn i funksjonen som prodekan for utdanning. Per Dahl ble fra 1.august oppnevnt som prodekan for forskning ved fakultetet.

Solemsli er i dag selvstendig næringsdrivende som rådgiver innenfor kulturfeltet. Han har tidligere bl.a vært kontorsjef ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk. Solemsli har også flere års erfaring som rektor ved ulike musikk- og kulturskoler rundt om i landet.

Ved siden av jobb tar Solemsli nå et erfaringsbasert masterstudium i offentlig ledelse ved NTNU. Han har fullført hovedfag i musikk og mellomfag i pedagogikk ved samme institusjon.

Dekan og prodekaner
Morten Wensberg, som er førsteamanuensis i korpsdirigering ved fakultetet, overtar som dekan fra 1.1.2018. Ut studieåret får han med seg Olaf Eggestad og Per Dahl som henholsvis prodekan for utdanning og prodekan for forskning. De har begge lang erfaring fra fakultetet; Eggestad som universitetslektor i studiekoordinering og musikkorienteringsfag, Dahl som professor i musikkhistorie og -formidling.


dekan Morten Wensberg


prodekan Olaf Eggestad

prodekan Per Dahl

Avdelingsledere
Åremålsstillinger som avdelingsleder for fakultetets nye avdelinger, Avdeling for klassisk musikk og Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon er kunngjort med søknadsfrist 7.1.2018.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (15.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol