Internasjonaliseringskonferansen 2018


Har norsk utdanning det som trengs for å utdanne fremtidens verdensborgere? Hvordan forbereder vi studentene på det som kommer? Få inspirasjon, faglig påfyll og nye perspektiver. Velkommen til møteplassen IK18.

Nord universitet er vertskap for konferansen, som finner sted i Bodø 13.–15. mars 2018.
Early bird påmelding: 20.desember 2018

Høyere utdanning for fremtidens samfunn

I kjernen av årets tema ligger samfunnsoppdraget: Utdanning skal være studentenes inngangsbillett til arbeidslivet og til aktiv deltakelse i (verdens)samfunnet. Klimaendringer, migrasjon og digitalisering krever at vi omstiller oss til et bærekraftig, inkluderende og innovativt kunnskapssamfunn.

Hvilken rolle har utdanningsinstitusjonene i å påvirke og delta i disse endringene? Og hvordan bidrar internasjonalt utdanningssamarbeid til kvalitetsutvikling i et slikt perspektiv?

En unik møteplass 

På IK18 møter du både likesinnede og annerledes tenkende. Ledere, faglig og administrativt ansatte fra hele den norske UH-sektoren. Norske og internasjonale studenter. Myndigheter, næringsliv og organisasjoner.

For program og mer informasjon : les her

 


Sist oppdatert av Bente Dale (13.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol