Nytt kurs for PhD-veiledere ved UiS


UiS har siden 2013, i samarbeid med UiA og UiN, arrangert veilederutviklingskurs for PhD-veiledere. Kurset har vært det første av sitt slag i Norge, og vært fremhevet som beste praksis i Universitets- og høgskolerådet sitt notat om bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren. På grunn av stor pågang har UiS nå også utviklet et eget internt PhD-veilederkurs bygget over samme lest, og med dette dobler vi tilbudet for egne ansatte.

Kurset er utviklet gjennom et samarbeid mellom SV, UH og HV, og det er fagpersoner fra disse fakultetene som vil kjøre kurset. Det består av tre moduler à to dager, og formålet er å gi nye veiledere kunnskap og ferdigheter som kvalifiserer og gir trygghet i rollen som veileder på PhD-nivå. Kurset tar blant annet for seg veilederroller og relasjoner mellom veileder og kandidat, motivasjon og fremdrift, konflikthåndtering, skriveprosessen, etiske og juridiske aspekt i veiledningen, samt lover, forskrifter og reguleringer som PhD-utdanningen er underlagt. Kurset er tilrettelagt for nye og erfarne veiledere fra alle disipliner og fagområder.

Datoene for kursets tre moduler er

Modul I:        6 & 7 februar
Modul II:       10 & 11 april
Modul III:      7 & 8 juni

Kurset avholdes på Sola Strand hotel fra klokken 09-16 alle dager. Det skal altså være mulig å delta innenfor normal arbeidstid. Til gjengjeld kreves tilstedeværelse på alle samlingsdagene for å få kurset godkjent. Kursspråket er engelsk, undervisnings- og arbeidsformer vil bestå av plenumssesjoner, casework, gruppesesjoner og individuelle arbeidsoppgaver. Kurset er beregnet til omtrent 100 timers arbeidsinnsats.

Etter at kurset er gjennomført skal deltakeren kunne:

 • beskrive hva som er målet med forskerutdanningen og hvordan denne er organisert
 • diskutere veiledningens funksjon sett i lys av forskjellige faser i ph.d.-utdanningen
 • diskutere vanlig forekommende etiske og juridiske spørsmål i forbindelse med veiledning
 • sammenligne forskjellige veilederroller og reflektere over egen rolle i et mangfoldsperspektiv
 • komme med forslag til tilnærminger for å håndtere vanlig forekommende utfordringer og konflikter i forbindelse med doktorgradssarbeidet
 • diskutere hva som karakteriserer en profesjonell måte å forholde seg til veiledning på

Faglig ansvarlig for kurset er

 • Professor Unni Vere Midthassel, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
 • Professor Kari Søndenå, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Professor Randi Wågø Aas, Det helsevitenskapelige fakultet
 • Førsteamanuensis Trude Furunes, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Professor Håvard Hansen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det er institutt- og senterledere som prioriterer deltagere til kurset ut fra veilednings- og karriereutviklingshensyn, og ansatte som ønsker å delta på kurset oppfordres til å formidle dette ønsket til sine ledere. Invitasjon til påmelding av kursdeltakere vil sendes direkte til instituttledere en av de første dagene.


Sist oppdatert av Eirik Østensjø Tjelle (07.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol