Utvidelse av filtjener for ansatte / Upgrade of employee file server


F: området ikke tilgjengelig en time på lørdags kveld under oppgradering. / F: area unavailable one hour on Saturday evening during the upgrade.

Lørdag 9.12 fra kl 21:00 og frem til 22:00 vil det bli utført oppgradering av filtjener for ansatte fil03. I tidsrommet vil F: området være utilgjengelig.
Det anbefales å lukke alle åpne dokumenter før oppgraderingen finner sted.

Saturday 9.12 from 21:00 to 22:00, maintenance will be done on the fileserver for employees fil03. During the period the file area F: will be unavailable.
It is recommended to close all open documents before the maintenance window.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (07.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol