To ledige stillinger som instituttleder


Institutt for energiressurser og Institutt for energi- og petroleumsteknologi har ledige stillinger som instituttleder. Frist for å søke på stillingene er 3. januar 2018.

Instituttene er nyetablerte, etter deling av Institutt for petroleumsteknologi. Instituttleder rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Instituttleder skal sørge for at de samlede ressursene brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger, videreutvikle instituttets strategi og initiere endringer som er nødvendig for gjennomføring av strategien.

Til stillingen ligger personalansvar for instituttets ansatte samt resultatansvar for studier, forskning og instituttets økonomi. Instituttleder skal også legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet.

Instituttleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år. Det er ønskelig at den som ansettes tiltrer så snart som mulig.

 

Les full stillingsutlysning her:

Institutt for energiressurser og Institutt for energi- og petroleumsteknologi


Sist oppdatert av Mari Løvås (06.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol