Avvikling av utkjøpsordning – PC, laptop, Ipad og tablet


UiS har besluttet at ansatte som avslutter arbeidsforholdet ved UiS, ikke lenger skal ha muligheten til å kjøpe med seg IT-utstyr anskaffet ved UiS. Dette gjelder PC (bærbare/stasjonære), Ipad og android tablet, med unntak av mobiltelefoner.

Avviklingen av utkjøpsordningen er et resultat av følgende helhetsvurdering knyttet til avhending av slikt utstyr:

  • PC må leveres ut uten operativsystem og IT avdelingen kan ikke hjelpe med å installere privat lisens av operativsystemer.
  • Sikker sletting av harddisk krever verktøy og ressurser av IT-avdelingen ved UiS.
  • IT avdelingen opplever at utstyr som «feiler» etter overtakelse, fører til at de får henvendelser om å reparere dette.
  • UiS ved IT avdelingen mener at det ikke er fornuftig å ha maskiner som er sikkerhets- /tyveri merket i sirkulasjon utenfor UiS.

Ved behov for ytterligere avklaringer ta kontakt med fungerende IT direktør Sjur Bjerke.


Sist oppdatert av Kjartan Lindland (06.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol