Viktig tidsfrist ! - Reiseregninger


Siste frist for levering av reiseregninger som skal komme til utbetaling i 2017 er fredag 8. desember kl. 09:00

Reiseregninger som skal komme med på denne utbetalingen være ferdigstilt i SAP-portalen og eventuelle papirbilag levert sentralt lønningskontor innen fredag 8. desember klokken 09:00

Ledere må ha godkjent disse i SAP-portalen innen tirsdag 12. desember klokken 20:00

Minner også om at det innføres nye skatteregler fra 1/1-2018 der deler av kostgodtgjørelsen blir skattepliktig. Det vil si at alle reiser som ikke blir med på reisekjøringen i desember vil omfattes av de nye skattereglene.

Ved spørsmål kontakt Kari Aspen, lønningskontoret AØV:
 kari.aspen@uis.no,  tlf 51831428

 


Sist oppdatert av Åse Ormøy (01.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol