Opprykk til professor - Marie Smith-Solbakken


Marie Smith-Solbakken ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har blitt tildelt personlig opprykk til professor i historie.

Marie Smith-Solbakken er utdannet historiker og fullførte doktorgraden med avhandlingen Oljearbeiderkulturen – historien om cowboyer og rebeller ved NTNU i Trondheim i 1996.

Opptatt av de med minst makt

Smith-Solbakken har gjennom hele forskerkarrieren vært opptatt av å se historien nedenfra og lagt vekt på å utfordre makten og granske etablerte sannheter.

– Det har vært viktig for meg å se på de som har minst makt i samfunnet, forklarer hun.

– Det er et fantastisk privilegium å arbeide på universitetet og å ha anledning til å forske på det som interesserer en. For meg kjennes det riktig å kunne bruke min forskertid til å forske på grupper som ellers ikke ville hatt en stemme, eller som tauses ned, fortsetter den nye professoren engasjert.

Oljehistorie

Året etter at hun disputerte, var hun medforfatter på Bind III av Norsk Oljehistorie: Blod, svette og olje. Her formidles store deler av hennes forskning om arbeidsforhold og utvikling av partsamarbeid for et allment publikum. I 2016 og 2017 var hun forfatter og redaktør for et større bokverk om Alexander L. Kiellandulykken.

I tillegg til oljehistorie har Smith-Solbakken forsket på undertrykte, avviste og marginaliserte grupper som rusbrukere, krigsofre og utstøtte. Her bruker hun samme tilnærmingsmåte:

Krigshistorie og rusmisbrukere

– Når jeg for eksempel arbeider med krigshistorie og utstøtte skriver jeg om de som døde, de som sørget, de som ble avvist og hvordan samfunnet responderte på dette og mindre om seirer og politiske prosesser, utdyper hun.

Metodeutvikling og kritisk granskning av tidligere historiske og samfunnsvitenskapelige bidrag, har kjennetegnet Smith-Solbakkens forskning. Som forsker er hun opptatt av å aktualisere historisk forskning.

Hun ga tidlig uttrykk for, basert på kunnskap fra omfattende forskning gjennom flere år, at de mest utsatte gruppene i samfunnet som narkomane og pillemisbrukere måtte avkriminaliseres.

Metodeutvikling

Marie Smith-Solbakken har også vært opptatt av å utvikle historisk og samfunnsvitenskapelig metode.

De siste årene har hun spesielt arbeidet med å videreutvikle bruken av muntlige kilder som metode, for å få frem fortellinger og meningsdannelser.

Det er dette, som hun kaller «Polyfoni som historisk metode», som er fundamentet i bokverket om Alexander L. Kiellandulykken.

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (28.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol