Internasjonal interesse for Glad


Johnnie Glads forskning om mormonertro vekker internasjonal interesse.

Førsteamanuensis dr. theol. Johnnie Glad var tidligere i høst invitert til å gi en forelesning på en internasjonal forskerkonferanse i Turku (Åbo), Finland. Konferansens program var ”Mormonism and the Christian Tradition”. Forskere fra en rekke universiteter i mange land som for eksempel USA, England, Nederland, Italia, Finland, Norge og Palestina deltok på konferansen.

Glads presentasjon ble mottatt med stor interesse. Man planlegger nå å trykke de forskjellige bidragene fra konferansen i et vitenskapelig tidsskrift.

I tillegg til dette ble Glad ganske nylig kontaktet fra forskningshold i USA, der man ber om muligheten for en artikkel fra ham med tanke på publisering i et kjent vitenskapelig tidsskrift.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (10.11.2008)

Skriv ut artikkel print symbol