Bli studieprogramleder!


Vi søker deg som brenner for læring, studiekvalitet og studenter. TN skal rekruttere studieprogramledere til instituttene, og søker vitenskapelige ansatte som vil være med på å løfte studieprogrammene til nye høyder.

Er du vitenskapelig ansatt og ønsker å jobbe for å sikre at studentene skal få best mulig undervisning ved UiS?  

En studieprogramleder er opptatt av å sette studentene og læring i sentrum. Det er en person som har et ønske om å jobbe tett opp mot studenter, fagmiljø og arbeidsliv. Studieprogramlederen ønsker å sette tydelige krav til kvalitet og faglig innhold.

Studieprogramlederen har ansvar for løpende koordinering, kvalitetssikring og –utvikling av studiet. Det formelle ansvaret for hvert studium vil fortsatt ligge hos instituttleder, men de daglige oppgavene ivaretas av studieprogramleder. Studieprogramlederen kan ha ansvar for flere studieprogram i en enhet.    

 

Studieprogramlederen skal:

 • Jobbe med kvalitetssikring- og utvikling av studiet
 • Sikre en helhet og sammenheng i studiet, da spesielt med tanke på læringsutbytte, undervisnings- og læringsaktiviteter og prøveformer
 • Fremme god kommunikasjon og samarbeid rundt studiet
 • Jobbe for å fremme tverrfaglige undervisningsaktiviteter
 • Fremme internasjonalisering og utveksling som en naturlig del av studiet
 • Sikre at studieprogrammene gir innsikt i hvordan ny kunnskap utvikles
 • Bidra til at fagmiljøene spiller en aktiv rolle i undervisningen
 • Bruke de verktøyene digitalisering gir for å øke kvaliteten på undervisningen
 • Sikre et tett samarbeid med arbeidslivet
 • Tilrettelegge for at studentene selv kan ta en aktiv rolle i studiet og utviklingen av studieprogrammene
 • Sikre en god dialog mellom studentenes tillitsvalgte og fagmiljøet om kvaliteten på studiet
   

Vervet har en funksjonsperiode på minimum 2, maksimum 4 år.

Interesserte kan melde fra til sin instituttleder.


Sist oppdatert av Mari Løvås (28.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Forelesning ved Måltidets hus, bilde fra klasserom med studenter og foreleser.
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet søker vitenskapelige ansatte som ønsker å jobbe for at studentene skal få best mulig undervisning ved UiS.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no