Auestad blir instituttleder


Bjørn Henrik Auestad ble i styremøte fredag ansatt i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og fysikk fra 1.1.2018 t.o.m. 31.12.2021

Auestad har vært fast ansatt som førsteamanuensis i statistikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap fra 1991. Doktorgraden i statistikk fullførte han ved UiB samme år. Cand.scient graden i statistikk har han også avlagt ved UiB.

Fra 2003 har Auestad også innehatt bistilling som rådgiver i statistikk ved Stavanger universitetssykehus. I to korte perioder har han vært instituttleder (2002-03 og 2007-08) og i flere perioder har han vært medlem av fakultetsstyret.

Institutt for matematikk og fysikk etableres fra 1.1.2018 etter en deling av Institutt for matematikk og naturvitenskap. Instituttet tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene matematikk, statistikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet. Fra etablering vil det være ca 40 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 100 studenter tilknyttet instituttet.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (27.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol