5 millioner til forprosjekt om medisinutdanning i Stavanger


I budsjettforliket mellom Regjeringen og Venstre og Kristelig Folkeparti er det satt av 5 millioner til utredning av et studium i klinisk medisin i samarbeid mellom SUS, UiS og UiB.

– Det betyr at medisinstudiet kan være på plass i Stavanger i 2019, sier stortingsrepresentant Olaug Bollestad fra KrF til NRK Rogaland i en kommentar til budsjettforliket.

Det var sent onsdag 22. november, omlag ett døgn på overtid, at de fire partiene ble enige om neste års statsbudsjett. 

I budsjettforliket ble det også vedtatt 50 nye stipendiatstillinger og 500 nye studieplasser i IKT til universitets- og høgskolesektoren. Fordelingen her blir gjort senere.

Partiene er enige om å øke basisfinansieringen til UH-sektoren med 100 millioner.

Samtidig ligger det an til innstramming i sektoren siden det også er enighet om å øke effektiviseringen av offentlig forvaltning med 0,2 prosentpoeng fra 0,5 til 0,7 prosent.

Regjeringen startet den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) i 2015. Siden har driftsbudsjettene til statlige virksomheter årlig blitt kuttet med 0,5 prosent eller mer.

I budsjettet er det ellers lagt inn reduserte utgifter på 20 millioner til arbeidet med strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren.

Se alle endringene i budsjettet

Tekst: Elin Nyberg

  


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (24.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol