Søk midler til forskningssamarbeid - Ny søknadsrunde i UH-nett Vest


UH-nett Vest har i 2017 satt av 1,5 millioner kroner til å styrke forskningssamarbeid i nettverket. Halvparten av disse midlene er enda ikke fordelt. De resterende midlene lyses dermed ut på nytt med søknadsfrist 18. desember 2017. Maksimal tildeling pr søknad er 250 000 kroner.

UH-nett Vest

UH-nett Vest har som viktig formål å fremme forskningssamarbeid mellom institusjonenen Høgskolen på Vestlandet (HVL), Høgskolen i Volda (HVO), Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Stavanger (UiS). Midlene til forskningssamarbeid skal stimulere til utvikling av forskning på tvers i UH-nett Vest.

Det er seks prioriterte forskningsområder i nettverket;

  • Helse og omsorg
  • Teknologi med vekt på energi og miljø
  • Musikkfaglig aktiviteter
  • IKT og medier
  • Nynorsk
  • Sosialfag

Søknaden

Det kan søkes om midler på maksimalt 250 000 kroner pr prosjekt.

Midlene skal i hovedsak gå til prosjekter som allerede har eksternfinansiering, hvor nye midler skal føre til at en eller flere av de samarbeidende institusjonene trekkes med i forskningsprosjektet.

Det kan også søkes om midler til enkeltprosjekter. Da må minst to av institusjonene i UH-nett Vest stå bak søknaden. Styret i UH-nett Vest ønsker å utvide samarbeidet med flere institusjoner innenfor en større Vestlandsregion. Søknader som inkluderer andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner på Vestlandet utover de som er med i UH-nett Vest kan dermed også være aktuelle.

Prosjekter som får støtte skal ha høy faglig kvalitet, samfunnsmessig relevans og dokumentere gjennomførbarheten. Selve søknaden skal være på maks 7500 tegn, inkludert begrunnelse. Det må også vedlegges et budsjett og søknaden må vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt. Det gis ikke midler til individuelle doktorgradsprosjekter.

Søknaden sendes elektronisk via dette søknadsskjemaet.

Søknadsfrist er 18. desember 2017.

For nærmere informasjon se UH-nett sine hjemmesider.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (21.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol