IT kurs for ansatte


UiS-IKT har flere IT kurs for ansatte i tiden fremover. Meld deg på! Fra ItsLearning til Canvas 7. desember, Canvas grupper, oppgaver og moduler 6. desember. SAP portal kurs 24. november. CorePublish 8. desember. Word kurs for PhD kandidater 27. november. Inspera Assessement Introduksjonskurs for faglærere 5. desember.

Kurs i november og desember hos UiS-IKT

Vi holder en rekke IT kurs for ansatte ved UiS. 

Grunnkurs: Fra Itslearning til Canvas

  • 7. desember kl 9-11

Temakurs: Canvas grupper, oppgaver og moduler

  • 6. desember kl: 13.30-15.30
  • Webinar om temaet holdes den 6. desember kl: 14.30-15.30

SAP portal kurs

  • 24. november kl: 9-10.30

Introduksjon til CorePublish

  • 8. desember kl: 9-15

Word kurs for PhD kandidater

  • 27. november kl: 9-14

For påmelding kontakt UiS-IKT på telefon 51831073 eller på epost uis-ikt@uis.no - husk å angi hvilket kurs du ønsker å delta på når du sender oss e-post!
web: www.uis.no/uisikt

For mer utfyllende informasjon og oversikt over alle kommende kurs kan du gå til våre kursoversikt for ansatte ved UiS.


Sist oppdatert av Kathrine Jølle Wathne (22.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol