To nye ph.d.-stillinger innen miljøvennlig energi


To nye ph.d-prosjekter skal ta for seg solenergi i urbane strøk og utvikling av en sanntidsløsning for overvåking og optimal drift av fornybare energisystemer.

Professor Harald N. Røstvik har fått tildelt prosjektet Solenergi i urbane strøk og professor Mohsen Assadi har fått prosjektet Development of a real-time smart solution for monitoring and optimum operation of distributed renewable energy system. 

Professor Røstvik ønsker i prosjektet Solenergi i urbane strøk å undersøke muligheten for å installere solmoduler for å høste energi fra vegger som ikke nødvendigvis vender mot sør. En av ulempene med sørvendte vegger er at det gjerne er her man ønsker vinduer. Fasader som vender mot andre himmelretninger er dermed nesten like godt egnet for moduler som kan høste solenergi. Et av problemene med installasjoner som vender mot sør er at de høster mye energi midt på dagen, og at energispredningen da blir veldig konsentrert innenfor et lite tidsrom. Røstvik ønsker å undersøke om fleksible fasader som tilpasser seg retningen solstrålene kommer fra kan være en løsning for urbane strøk.

Han ønsker å undersøke disse punktene, for å optimalisere bruken av solenergi på den nordlige halvkule:

•Solstråling på ikke-sydvendte smarte fasader

•Energieffekten av refleksjon

•Energieffekten av bevegelige, smarte fasader for å maksimere ytelsen

 

Sanntidsanalyse for mer effektiv produksjon

Professor Mohsen Assadi har fått tildelt prosjektet Development of a real-time smart solution for monitoring and optimum operation of distributed renewable energy system. Prosjektet tar for seg hvordan digitalisering basert på innovative og intelligente verktøy er nødvendig for å gjennomføre en teknologisk-økonomisk analyse i sanntid. Analysen skal ta hensyn til etterspørselsmønstre, markedspriser, utgangskapasitet og systemer, for å slik identifisere en kombinasjon av ulike forsyninger som kan føre til en mer effektiv produksjon fra eksisterende systemer.

Energiforskerne ved UiS har en unik kompetanse innen energisystemmodellering og overvåking, kombinert med praktisk erfaring fra datainnsamling, og kan bidra til å bygge smarte distribusjonssystemer og fremme veksten av dette feltet ved UiS.

 

Stillingene ble tildelt i revidert statsbudsjett, hvor Universitetet i Stavanger fikk tildelt 10 rekrutteringsstillinger. Fem av stillingene ble øremerket «Senter for pasientsikkerhet», og de øvrige fem er øremerket satsing på «desentralisert fornybar energi og smart teknologi». Fire av disse ble tildelt det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, hvorav disse to er de siste til å bli tildelt. Tidligere har Knut Erik Teigen Giljarhus, førsteamanuensis ved institutt for maskin, bygg og materialteknologi, blitt tildelt prosjektet "Strømningsberegning av vind i urbane strøk". Vinay Jayarama Setty, førsteamanuensis ved institutt for data- og elektroteknikk har blitt tildelt prosjektet "Deep neural networks for mining, tracking and summarizing real-time events with applications to smart technologies".


Sist oppdatert av Mari Løvås (17.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol