Bedre gruppelivsordning


Statens pensjonskasses gruppelivsordning ble behandlet under årets tariffoppgjør, og er nå endret til det bedre for arbeidstaker.

Tidligere hadde etterlatte samlet krav på inntil 10 G ved dødsfall. Dette beløpet ble fordelt på ektefelle/samboer/partner og barn under 25 år. I tillegg ble beløpet redusert hvis avdøde arbeidstaker var eldre enn 50 år.

Endringen ved siste tariffoppgjør medfører at ektefelle/samboer/partner heretter får et beløp tilsvarende 10 G, uansett avdødes alder. I tillegg får hvert barn under 25 år 4 G hver (1 G = kr. 70256,- for 2008).

Når forsikringen blir utbetalt til dødsboet, er utbetalingen 3 G.

Sist oppdatert av (07.11.2008)

Skriv ut artikkel print symbol