Representerer nye institutt


Wiktor Waldemar Weibull og Rune Time representerer nye institutt etter deling av Institutt for petroleumsteknologi.

Dekanen har utpekt Weibull til å være kontaktperson for det nye Institutt for energiressurser og Time til å være kontaktperson for Institutt for Institutt for energi- og petroleumsteknologi. De deltar i ledermøtene ved fakultetet framover.

Fra før er Bjørn H. Auestad utpekt til representant for det nye Institutt for matematikk og fysikk.
 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (16.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol