Difi utlyser 120 mill. kr til medfinansiering av digitaliseringsprosjekter i staten


Difi utlyser 120 millioner kroner til medfinansiering av små og mellomstore digitaliseringsprosjekter i staten. Målet med denne ordningen er å gjennomføre flere samfunnsøkonomiske lønnsomme digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor og realisere gevinstene. Søknadsfrist er 17. januar 2018.

Hvem kan søke

De som kan søke på midler er statlige virksomheter, det vil si ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsbedrifter og forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Et prosjekt kan ha flere samarbeidspartnere, også i kommunal sektor, men en statlig virksomhet må stå som ansvarlig søker.

Krav til prosjektet

Prosjekter som får tildelt midler må ha dokumentert samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Bare selvstendige prosjekter med egen samfunnsøkonomisk lønnsomhet og tilhørende gevinster kan få midler. Prosjekter som får støtte må ha gjennomført konseptfasen, men ikke kommet til gjennomføringsfasen.

De samlede prosjektkostnadene må være mellom 5 og 50 millioner kroner, det inkludert interne lønnskostnader. Det kan tildeles midler inntil 50% av prosjektkostnadene, maksimalt opp til 15 millioner kroner pr prosjekt. Prosjektet kan gå over 3 år, og må starte i 2018.

Prosjekter som får midler må utarbeide en gevinstrealiseringsplan. Det er et krav om at 50% av netto gevinst i egen virksomhet skal tas ut som budsjettreduksjon.

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen er en to-trinns-prosess. Først leveres en søknad som beskriver prosjektet, sammen med en forenklet samfunnsøkonomisk analyse. De utvalgte får så en foreløpig tilsagn om midler, der de videre må levere en gevinstrealiseringsplan før endelig tildeling blir gitt.

Søknad skal sendes til postmottak@difi.no, merket med Prosjekt 17-74.

Søknadsfrist er 17. januar 2018.

For nærmere informasjon se Difi sine hjemmesider.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (16.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol