Tiltak for bedre kjønnsbalanse i professorstillinger


Førsteamanuensis Ingvil Førland Hellstrand i Nettverk for kjønnsforskning ved UiS har som en del av Kvinner til Topps- prosjektet vurdert ulike tiltak for å bedre kjønnsbalansen i professorstillinger.

Ett tiltak som foreslås er at det gis undervisningsfri året etter fødselspermisjon.

Forskerforum har intervjuet Hellstrand om forslaget. Les hele intervjuet med henne og kommentarene fra rektor Marit Boyesen på nettsidene til Forskerforum.

Les mer om Kvinner til topps-prosjektet på universitetets nettsider.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (15.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol