Begrenset support på Windows 7 fra IT-avdelingen / Limited support on Windows 7 from the IT Department


Dersom du har Windows 7 på din PC må du oppgradere til Windows 10 snarest. / If Windows 7 is the operative system on your computer, you must upgrade to Windows 10 as soon as possible.

Du finner mer informasjon om windows 10 installasjon her: http://www.uis.no/oppgradering/

Fra 1. november innføres bl. annet disse begrensningene:

  • Feilsøking utføres kun på kritiske maskiner, og i kritiske situasjoner
  • All applikasjonspakking opphører for Windows 7
  • Lisensoppdatering for Windows 7 opphører
  • Dersom maskinen har full harddisk, reinstalleres maskinen med Windows 10
  • Stopp i oppdateringer av programmer (med unntak av kritiske sårbarheter)

 Følgende tjenester opprettholdes på Windows 7:

  • Windows update
  • Nettverk og nettverkstøtte

Ytterligere begrensninger kan innføres senere.


If Windows 7 is in use on your computer, you must upgrade to Windows 10 as soon as possible. You can find more information about this at http://www.uis.no/oppgradering/

From the 1st of November, these restrictions will apply:
• Troubleshooting is only performed on critical computers and in critical situations
• All application packaging is stopped for Windows 7
• License update for Windows 7 is stopped
• If the computer has a full hard drive, the computer will be reinstalled with Windows 10
• No application updates (except for critical vulnerabilities)
 
The following services will be maintained on Windows 7:
• Windows Update
• Network and network support

More restrictions may apply later.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (02.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol