Aktuelle med antologier om drama, teater og demokrati


Drama- og teaterpedagoger, forskere og kunstnere i den norske høgskole- og universitetssektoren har samarbeidet om å gi ut to antologier. Blant bidragsyterne og forfatterne finner vi Aud B. Sæbø, Anna S. Songe-Møller og Karin B. Bjerkestrand fra UiS.

Boken «Antologi I – I barnehage, skole, museum og høyere utdanning» er den første av de to antologiene fra drama- og teaterpedagoger, forskere og kunstnere i den norske høgskole- og universitetssektoren som formidler drama- og teaterforskning, kunnskap og erfaringer om temaer relatert til demokrati. 

Professor emerita Aud Berggraf Sæbø ved Universitetet i Stavanger har vært vært medredaktør for Antologi I som er knyttet til undervisning og utdanning fra barnehage til voksenopplæring. 

Kan bidra til demokratisk kultur

Sæbø er i tillegg medforfatter til innledningskapittelet i Antologi I hvor prosjektet Drama – Teater – Demokrati settes inn i dagens undervisningskontekst og utfordringer. Hun har også skrevet et kapittel som viser at læreren gjennom sin bevisste strukturering og ledelse av et dramaforløp kan bidra til å utvikle elvenes demokratiske kompetanse.

Boka gir innsyn i og tilbyr nye perspektiver på dramapedagogikkens muligheter og utfordringer i forskjellige undervisningskontekster med utgangspunkt i begrepet demokrati. Bidragene fra undervisning og utdanning for barnehagen presenterer prosjekter som utforsker det å skape teater for og med barn, interaktivt barneteater og dramapedagogikkens muligheter i barnehagen.

De to antologiene summerer opp det treårige nasjonale forskningsprosjektet Drama teater demokrati (2014-2017). Et felles mål har vært å undersøke hvordan drama og teater behandler demokratiske tematikker og spørsmålsstillinger, og ikke minst undersøke hvordan drama- og teaterpraksiser kan bidra til en demokratisk kultur i møter mellom mennesker, ytringsprosesser, arbeidsformer og verk.

Gir innsyn i teaterkultur

Denne andre antologien «Drama, teater og demokrati - Antologi II - Kultur og samfunn» er knyttet til kultur og samfunn gjennom marginalitet, etnisitet og helse. Antologi II gir innsyn i teaterkultur ut over undervisningskonteksten; arbeid med marginaliseringsprosesser og utenforskap, interkulturelle  utfordringer og drama/teater i en demokratisk helse- og omsorgskultur.

Sammen med universitetslektor Gunnhild Brænne Bjørnstad (da ansatt ved UiS, nå HioA) har dosent Anne S. Songe-Møller og førstelektor Karin Brunvathne Bjerkestrand ved UiS skrevet et kapittel i boka. Dette var et EØS-prosjekt i samarbeid med kulturorganisasjonen PiNA i Slovenia. I tillegg har Bjerkestrand sammen med professor Rikke Gûrgens Gjærum og førstelektor/skuespiller Ingrid Vollan bidratt med et kapittel om demokratisk deltakelse i norske institusjonsteatre: om kvinner og medvirkning.

Felles for bidragene i denne boken er interessen for  hvordan kunnskap om demokrati iscenesettes og formidles. Antologiene er utgitt på Fagbokforlaget. 


Tekst og foto: Maria Gilje Strand


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (07.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Bildet viser antologiene om drama, teater og demokrati.
Aud B. Sæbø, Anna S. Songe-Møller og Karin B. Bjerkestrand er aktuelle med antologier om drama, teater og demokrati.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no