Meld deg på utdanningsseminar


Seminaret "Mot fremragende fagmiljø innen MNT-utdanning på TN" arrangeres 10.januar. I 2018 lyses nye 1 million kroner ut til utdanningsprosjekt ved TN. Meld deg på før 19.desember!

I løpet av 2018 skal UiS i gang med merittering av utdanningsfaglig kompetanse. TN-fakultetet satser på utdanningskvalitet og skal lyse ut 1 million kroner til prosjekter som har som mål å fremme innovasjon og utviklingsarbeid i utdanningene/undervisningen. Fristen for å søke er 1. mars 2018.

På seminaret 10.januar vil du få presentasjoner av årets innvilgede prosjekt, samt tips og råd til nye søknader/prosjekt.

I tillegg vil vi få besøk av to av Sentrene for fremragende utdanning (SFU) innen MNT-fagene. De vil gi eksempler på konkrete prosjekt fra sitt arbeid.

Program (pdf).

Påmelding her

Seminaret er på Arkivenes hus. Seminaret starter med lunsj klokken 11.00, og varer til 15.30.

Les mer om utlysningen


Sist oppdatert av Mari Løvås (18.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol