Tiltaksplan og delmål for økt attraktivitet gjennom studentmobilitet, 2017-2019.


Tiltaksplan og delmål for økt attraktivitet gjennom studentmobilitet viser hvilke prioriterte tiltak og delmål som er besluttet for at UiS skal nå utviklingsmålene for studentmobilitet i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet.

Tiltaksplan og delmål for mål 4 (.xlsx) ble behandlet i Rektormøtet den 20.03.17. Vær oppmerksom på at regnearket har to faner (mål og tiltak). Resultat for delmål 2017 vil bli rapportert i januar 2018. 

Les mer om utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet. Ved spørsmål eller behov for bistand til gjennomføring av prioriterte tiltak for økt studentmobilitet, ta kontakt med kontorsjef Bjarte Hoem ved Internasjonalt kontor i Utdanningsavdelingen.  

 


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (01.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no