Hva og hvor skal økonomifaget være?


Som opptakt til KåKånomics 2017 arrangerer Handelshøgskolen ved UiS et seminar med seks toneangivende økonomer som setter søkelys på økonomifaget, samt ekspansjonen mot andre samfunnsvitenskapelige fagområder og disipliner.

Tid: Onsdag 1. november kl. 12:15

Sted: Arne Rettedals hus, Auditorium V-101

Program for KÅKÅnomics 1 - 4- november

Seminarets første del preges av tre kritiske røster. Forfatter og PhD Roman Linneberg Eliassen (Hysj, vi regner!) og doktorgradsstudent Cahal Moran fra University of Manchester (The Econocracy) har medvirket til hver sin bok med kritikk mot en mekanisk ensretting av økonomifaget. Professor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo ønsker kritikken velkommen, men innvender: Nice voice, wrong tune.

Deretter dreies oppmerksomheten mot økonomifagets innhold og anvendelse. Professor Katrine Vellesen Løken fra Norges Handelshøyskole gir sitt perspektiv på økonomifagets muligheter og begrensninger, før seniorforsker Erling Holmøy fra Statistisk sentralbyrå og professor Espen Rasmus Moen fra Handelshøyskolen BI deler refleksjoner om hva som bør kjennetegne økonomifagets hovedspor.

Klaus Mohn og Ola Kvaløy (begge professorer på Handelshøgskolen ved UiS) er medredaktører på seminaret og medlemmer i redaksjonsrådet for KÅKÅnomics.


Economics – what are its ambitions and where is it headed?

When: 1 November 2017 at 12:15

Where: KÅKÅnomics – Auditorium V-101, Arne Rettedals hus

Admission free

In the run up to this year’s KåKånomics festival, the University of Stavanger Business School is holding a seminar featuring six leading economists who will put the spotlight on the methodological direction of their field. They will also focus on the expansion of economics in relation to other social science disciplines.


Sist oppdatert av Egil C. Svela (01.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol