Lyses forskningspris til Atle Øglend


En særdeles aktiv og internasjonalt anerkjent forsker mottar Lyses forskningspris for 2016, nemlig professor Atle Øglend. Han forsker på priser i råvaremarkedene.

Professor Atle Øglend har sitt virke ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) ved UiS. I tillegg til egen forskning på statistisk og numerisk analyse og modellering av prisdannelse i råvaremarkeder, veileder han et stort antall doktorgradsstudenter ved UiS og bidrar også i andres forskningsprosjekter. Han er en internasjonalt anerkjent forsker innen råvareøkonomi og samarbeider med internasjonale forskere og forskningsmiljø.

Positiv bidragsyter

– Atle Øglend har gjennom mange år vært en veldig produktiv forsker og en positiv bidragsyter til å bygge opp det akademiske miljøet ved UiS, sa konserndirektør Grethe Høiland i Lyse da hun delte ut prisen under universitetets årsfest 30. oktober.

Lyses forskningspris er en ærespris til en forsker eller forskergruppe ved UiS eller IRIS som det siste året, altså i 2016, har utmerket seg med vitenskapelig arbeid på nasjonalt eller nasjonalt nivå.

Fornøyd prisvinner

Prisvinneren selv var svært fornøyd da han tok imot utmerkelsen, som består av et diplom og et stipend på 50 000 kroner.

– Det er veldig hyggelig å få denne prisen. Jeg har vært heldig å få jobbe i et produktivt arbeidsmiljø med gode kolleger, sa Øglend.

Øglend var en av fire forskere ved UiS som i fjor fikk innvilget sin søknad om midler fra UiS sitt toppforskningsprogram.

Tekst: Benedicte Pentz
Foto: Asbjørn Jensen


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (30.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Lyses konserndirektør Grethe Høiland og professor Atle Øglend.
Professor Atle Øglend ble tildelt Lyses forskningspris under universitetets årsfest. Lyses konserndirektør Grethe Høiland delte ut prisen.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no