TN-strategi 2017-2020 vedtatt


Strategien ble vedtatt av Fakultetsstyret 10.oktober, og viser retningen for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fram til 2020.

Strategien har en kort tidshorisont, og fakultetet har prioritert utvalgte mål og strategiske føringer innen virksomhetsområdene: utdanning, forskning og innovasjon, samfunnsengasjement og organisasjon og ressurser.

– Fakultetet skal utvikle ny kunnskap og innovative teknologiske løsninger som bidrar til å løse aktuelle samfunnsutfordringer gjennom grunnleggende og relevant forskning og utdanning, samarbeid på tvers av fag og disipliner og omfattende internasjonalt samarbeid, heter det i strategien.

Strategien har seks strategiske satsinger (fem tematiske satsinger, pluss en satsing på fremragende fagmiljø innen forskning og utdanning).

Dei tematiske satsingene er olje og energi, hav, helse, IKT og infrastruktur og sikkerhet. Satsingene representerer områder i samfunnet som har behov for ny kompetanse og ny teknologi. Innen de tematiske satsingene har fakultetet både tyngde og gode forutsetninger for å utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Les hele strategien her (pdf).


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (03.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol