Nettbutikk i Basware PM er nå på plass for Lyreco (forbruksmateriell)


For første gang skal store deler av staten handle inn standardprodukter som én kunde. Den første felles innkjøpsavtalen alene gjør at staten vil kunne spare rundt 90 millioner kroner hvert år – bare på forbruksmateriell som kontorrekvisita og renholdsartikler

Statens innkjøpssenter i Difi har nå gjennomført den første konkurransen om felles innkjøp. Tre leverandører vant konkurransen om å levere forbruksmateriell til 190 statlige virksomheter. Den årlige verdien av avtalen er estimert til mellom 350 og 500 millioner kroner. Statens innkjøpssenter har i gjennomsnitt oppnådd rundt 20 prosent lavere priser enn virksomhetene har hver for seg. I tillegg vil felles innkjøp spare staten for store transaksjonskostnader og frigjøre tid og ressurser hos virksomhetene, som de kan bruke på andre viktige innkjøp.

For Universitetet i Stavanger er det leverandøren Lyreco AS som er tildelt ny rammeavtale på forbruksmateriell som kontorrekvisita, papir og renholdsartikler.

I Basware PM er det lagt opp til ekstern katalog/webshop tilsvarende den som vi hadde hos NorEngros.

Om leverandøren:

- Lyreco AS er Europas største leverandør av kontor og datarekvisita.
- Lyreco er ISO-sertifisert, ISO 9001:2000 og ISO 14001: 1996.
- Lyreco har ingen returgebyrer, minsteordregebyr eller fraktkostnader.
- Kundesenter holder åpent fra kl 08.00 til 16:30.
- For mer informasjon om Lyreco: www.lyreco.no
- Kundesenter: Tlf. 21 03 03 00

Avtaleperioden er 15.10.2017 – 30.09.2019. Avtalen kan forlenges 1+1 år.

Mer informasjon om fellesavtalen på forbruksmateriell finner man her: https://www.anskaffelser.no/statens-innkjopssenter/avtaler-under-arbeid-pagaende-anskaffelser/forbruksmateriell

Enhet for anskaffelser, AØV


Sist oppdatert av Åse Ormøy (23.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol