Studiebarometeret 2017


Nå er det igjen tid for Kunnskapsdepartementets årlige studentundersøkelse, Studiebarometeret. Som tidligere år er det NOKUT som gjennomfører undersøkelsen på vegne av departementet.

Studiebarometerundersøkelsen foregår i perioden 24. oktober til 14. november.

Studiebarometeret har etablert seg som den viktigste nasjonale studentundersøkelsen. Undersøkelsen inngår i regjeringens arbeid med å øke kvaliteten i høyere utdanning. Resultatene fra undersøkelsen ligger til grunn når KD møter institusjonene til styringsdialog. Ledelsen ved UiS er svært opptatt av studentenes tilbakemeldinger, og resultatene skal legge føringer for fakultetene og instituttenes arbeid med å utvikle læringsmiljøet og studiekvaliteten ved studieprogrammene. For studentene er Studiebarometeret et viktig talerør for å gi uttrykk for opplevd studiekvalitet ved studieprogrammet studentene går på.

Etter noen år med relativt laber deltakelse i Studiebarometeret, deltok 49% av våre 2. og 5. års studenter i fjor. UiS var det universitetet som hadde høyest deltakelse. Dette var veldig bra og ble godt lagt merke til i NOKUT, departementet og blant de andre utdanningsinstitusjonene.

UiS har høye ambisjoner for studentenes deltakelse i Studiebarometeret 2017. I år arbeider vi for at deltakelsen skal bli 55%. Det settes inn flere tiltak som skal synliggjøre Studiebarometeret og betydningen av å delta. Det vil foregå ulike aktiviteter på campus i perioden Studiebarometeret pågår.

Studiebarometeret skal besvares elektronisk og alle studentene får tilsendt en unik lenke på e-post 24. oktober. Studentene kan også logge seg på sitt skjema via:

http://www.nokut.no/studiebarometeret/login eller http://www.nokut.no/studiebarometeret/login/en

Det vil bli sendt purringer fra NOKUT frem til undersøkelsen avsluttes 14. november.

PREMIE:

Studentene ved det studieprogrammet med høyest antall svar og det studieprogrammet med høyest svarprosent inviteres til FEST på Tappetårnet.


Sist oppdatert av Camilla Line (23.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Studiebarometeret logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no