Ny utlysning til å søke forskningsopphold hos CAS


Senter for grunnforskning, Center for Advanced Study (CAS), inviterer fremragende forskere til å søke seg til et ett års forskningsopphold hos CAS Oslo. Søknadsfrist er 15. januar 2018. (also available in english)

CAS Oslo er Norges eneste senter for fremragende tverrfaglig grunnforskning. Hvert år tar senteret imot tre forskergrupper av høy internasjonal kvalitet som forsker innenfor humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Som fast ansatt forsker ved UiS kan du søke om å bli prosjektleder for en forskningsgruppe ved CAS i perioden 2020-21.

Som prosjektleder står du fritt til å invitere forskere fra andre universiteter i Norge og utlandet til å ta del i forskningsgruppen. Hver gruppe blir bevilget ca 3,5 millioner kroner. Administrasjonen ved senteret legger til rette for at forskerne kan vie all sin tid til forskning.

God bistand fra CAS

Administrasjonen ved CAS bistår i forberedelsene og gjennomføringen av konferanser, tilbyr tekninsk utstyr, bibliotektjenester og felles lunsj hver dag.

Forskere som kommer utenbys fra blir tilbudt leilighet.

Denne totalpakken er årsaken til at mange forskere beskriver det akademiske året ved CAS Oslo som det mest produktive i sin karriere.

Søknadsprosessen

I første søknadsrunde kreves det kun en skisse. Forskere med de beste prosjektskissene inviteres til å utarbeide en fullstending søknad. De tre utvalgte gruppene har to år til å forberede forsknigsoppholdet.

Søknadsfrist: 15. januar 2018

Les mer om søkndasprosessen på CAS Oslo sine nettsider.

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med Marianne Lorentzen i Forsknings- og Innovasjonsavdelingen for nærmere informasjon.


CAS Oslo´s primary objective is to strengthen fundamental research by providing outstanding scholars with the opportunity to collaborate on projects across disciplinary and national boundaries.

Each year, CAS Oslo hosts three interdisciplinary research groups working within the fields of the humanities, social sciences and natural sciences. The groups comprise leading academics from around the world and are led by eminent scholars affiliated with CAS Oslo´s partner institutions in Norway.

Group leaders assemble their research groups from among national and international colleagues. Each group receives a NOK 3.5 million grant. Scholars affiliated with CAS Oslo´s partner institutions are granted sabbatical leave during their residency.

CAS offers good assistance

CAS Oslo offers a unique research infrastructure and service platform, including apartments for visiting scholars, event support, IT, library services and more. This combinations of benefits and services is why many scholars describe their stay at CAS Oslo as the most productive time of their careers.

Application process

Applicants are initially required to submit a brief project outline. Following the first evaluation round, a handful of applicants will be invited to submit a more detailed project proposal. The three groups selected for residency at CAS Oslo will have two years to plan their stay.

Deadline: January 15th 2018

Read more about the application process on the CAS Oslo website.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (23.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol