Wensberg blir dekan


Morten Wensberg er ansatt i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag for en periode på fire år.

Wensberg har mastergrad i orkesterdirigering og som eufonist. I 2010 ble han tilkjent førsteamanuensiskompetanse i dirigering.

Fra 2010 har han vært heltidsansatt som førsteamanuensis i dirigering og leder av dirigentseksjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag. Han har også hatt en 20% stilling som leder for Dirigentuka som arrangeres i regi av Norges musikkorpsforbund og UiS.

Som frilans dirigent har Wensberg bl.a dirigert Oslo Filharmoniske Orkester, Stavanger symfoniorkester, Kringkastingsorkesteret og Det norske blåseensemble. Han har også vært en ettertraktet eufonist i Norge og i en periode også i et av USAs fremste messingensembler - River City Brass Band. I fire år har Wensberg vært eufonist på heltid i Kongelig Norske Marines Musikkorps og Forsvarets Stabsmusikkorps.

Wensberg tiltrer stillingen som dekan 1.januar 2018.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (03.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol