Ta en masterclass i studieprogram-design!


ECIU-nettverket arrangerer en masterclass i Litauen 22.-23. november. Prorektor Dag Husebø oppfordrer ansatte med ansvar for utvikling av studieprogrammer til å melde seg på!

– Dette er en gyllen sjanse til å få gode ideer i vårt arbeid med å utvikle og fornye våre studieprogram, sier Husebø.

– Målet med studieprogramutvikling er å sikre indre faglig sammenheng mellom læringsutbytte, vurderingsformer, innhold og arbeidsmåter, og samtidig sørge for at studie ivaretar hensynet til ytre relevans overfor arbeidslivet. Foredragsholderne er blant annet fra universitetet i Twente, som er veldig gode på dette.

Det to dager lange kurset har tittelen «Study Programmes for the Future: Leadership and (Re)Design» og foregår på ECIU-medlemsuniversitetet Kaunas i Litauen.

– Masterclassen er myntet på faglige ledere, men gjerne også administrativt ansatte som jobber med studieprogramutvikling. Vi har fått en viss interesse, men dette er en gyllen anledning som flere bør kaste seg på, sier Husebø..

Masterclassen er i seg selv gratis, men ditt institutt/avdeling må betale reise og opphold. Påmeldingsfrist er 23. oktober. Du kan få mer info og melde deg på direkte ved hjelp av denne lenken.

Har du andre spørsmål, ta gjerne kontakt med prorektor Dag Husebø.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (17.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol