Oppdatering om Windows 10 problemet / Update on Windows 10 issue


Det er fortsatt mange datamaskiner som opplever problemer med oppstart på Windows 10 etter patch fra Microsoft, her følger en oppdatering fra IT-avdelingen. / There are still many computers which have startup issues due to the patch from Microsoft, here follows an update from the IT Departement.

Dette gjelder Windows 10 maskiner med oppstartsproblemer, og er en oppdatering på originalsaken HER.

Vi har i går kveld hatt en gjennomgang på alle auditorier, undervisningsrom og møterom, og vi er ferdig med reparasjon av ca 90% av fellesrommene. Skulle du vite om et rom som fortsatt har maskiner med problem, trenger vi informasjon om dette via epostskjemaet HER.

Vi har i to dager hatt åpent på AR G-101 hvor vi har tatt mot bærbare datamaskiner, dette vil fortsette ut dagen, og på mandag vil vi bli å finne på rom KK S-104. Hvis du har en bærbar datamaskin, må du komme ned til oss med den for å få den reparert.

De stasjonære maskinene som står rundt på kontorer er også stort sett i orden, av innrapporterte maskiner har vi ca. 20 maskiner igjen som må repareres. Har du kjennskap til maskiner som fortsatt har problemet, må du sende oss romnummer og datamaskinnavn via denne lenken, så vil de bli reparert fortløpende.

Vi ber også om at de av dere som har mottatt e-post fra oss i forbindelse med at dere har meldt inn problemer, sender oss et svar på e-posten hvis maskinen er i orden, slik at vi kan lukke saken.

For mer informasjon, se disse lenkene:

Original artikkel fra IT-avdelingen

Fra Microsoft (KB-Artikkel)


This is in regard to Windows 10 computers with startup problems, and is an update to the original story HERE.

Yesterday evening we did a complete check of auditoriums, educational rooms and meeting rooms, and we are done with repairs on around 90% of the rooms. Should you be aware of a room that still has problems, we need to recieve information regarding this through the email form HERE.

The last two days we have had technichians available in AR G-101, where we have been repairing portable computers. We will continue through the day, and we will also be available in KK S-104 on Monday. If you have a portable Windows 10 machine with this problem, you will need to bring it down to us to have it repaired.

Desktop computers in employee offices are largely in order, of all reported issues we have around 20 machines left to repair. If you have any knowledge of desktop computers with this issue, send us the computer numer and room number through the email link HERE, and they will be repaired consecutively.

We also ask that if you have recieved an email from us in regard to reporting this problem, please send us a reply if your computer is in working order, so we can close the case.

For more information, please check these links:

Original article from IT Departement

From Microsoft (KB Article)
 


Sist oppdatert av Virgi Sokk (13.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol