Opprykk til professor


Ellen Ramvi er tildelt personlig opprykk til professor i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Ellen Ramvi har doktorgrad fra 2007 og har siden arbeidet som førsteamanuensis ved UiS.

Ramvi har skapt en institusjonell forankring for forskningsutvikling og satsing innenfor relasjonsarbeid, omsorgskompetanse i velferdsarbeid og psykososial teori og metode, gjennom opprettelse og ledelse av programområdet Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker.

Tverrfaglig tilnærming

Gjennom hele sitt arbeidsliv har Ramvi hatt en tverrdisiplinær tilnærming til utdannelse og forskning innenfor hennes store engasjement: relasjonsarbeid. Hennes særlige måte å kombinere psykososial teori med samfunnsmessig rammeforståelse av velferdsorganisasjoner er drevet av et ønske om å kvalifisere de fagprofesjonelles omsorg og å kunne skape forandring for mennesker med psykiske helseplager, døende, sosialt utsatte mennesker og pasienter og pårørende i sårbare situasjoner.

Markant profil 

Ramvi gir også et viktig bidrag til arbeidslivsforskning, gjennom å gå tett på omsorgs- og velferdsarbeidenes arbeidsliv og arbeidspraksis. Hun setter fokus på uutforskede og tause sider av arbeidet med etiske og moralske dimensjoner, samt med fokus på sosialt forsvar mot død, konflikt og trusler i arbeidet.

Ramvi har en markant og spesialisert profil, også i nordisk sammenheng, med nye tilskudd til sykepleien både teoretisk, metodisk og utdanningsmessig. Samtidig har Ramvi også en bredde gjennom sin tverrdisiplinære tilgang og forskningsfokus på velferdsarbeid som gjør hennes arbeid og forskning relevant for andre utdannelser ved UiS.


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (16.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Ellen Ramvi
Professor Ellen Ramvi.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no