Savner du støtte til større prosjekter under Erasmus+?


For å bidra til økt norsk deltakelse og gevinst fra Erasmus+ lyser SIU ut ca. 1 million kroner til dekning av prosjektetableringskostnader for norske institusjoner. Kort søknadsfrist: 1. november kl. 15.00.

Prosjektetableringsstøtte (PES) midler gjelder følgende sentraliserte tiltak:

Søknaden leveres via Espresso (SIUs søknadsskjema - relativt kort og enkelt). Søknadsfrist: 01.11.2017.

Budsjettrammen varierer om du skal være koordinator eller partner i prosjektet. Mellom 50 000 - 100 000 NOK kan brukes for å utvikle og ferdigstille søknaden til EU innen søknadsfristen våren 2018.

Hva gir SIU støtte til?

1. Reise- og møtekostnader både for søker og andre partnere i prosjektet
 2. Lønn for ansatte i organisasjonen som tildeles prosjektetableringsstøtte (ikke andre partnere i prosjektet):
     a) Timekostnader etter satser for bedrifter, organisasjoner og uavhengige institutter
     b) Frikjøp av personale ved universiteter, høyskoler og skoler på bakgrunn av reelle kostnader.
 3. Kostnader til kjøp av ekstern assistanse og rådgivning
 4. Kostnader knytet til tilrettelegging for deltagelse av personer med særlige behov. (Dette kommer i tillegg til øvrige kostnader, og baseres på reelle kostander).

Mer informasjon finnes her.


Sist oppdatert av Hege Rosså (20.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no